naar top
Menu
Logo Print

Het attest bedrijfsbeheer wordt officieel afgeschaft

Vanaf 1 september 2018 wordt de verplichte kennis bedrijfsbeheer afgeschaft
magazine

“Een goede basiskennis bedrijfsbeheer blijft essentieel om met kans op slagen een onderneming te starten en daarvoor is een gedegen vorming nodig”, benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Het Vlaamse parlement keurde unaniem het decreet van minister Muyters goed om het verplichte attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ voor starters vanaf 1 september 2018 af te schaffen. “Het huidige systeem is uitgehold”, erkent Danny Van Assche. Hij is dan ook akkoord dat we moeten zoeken naar andere manieren om startende ondernemers een degelijke basis te geven. UNIZO verwelkomt het actieplan dat de Vlaamse regering hiertoe ontwikkelde. Daarnaast blijft de ondernemersorganisatie investeren in eigen initiatieven, waaronder haar praktijkgerichte traject Go4Business. Door de beslissing van de Vlaamse regering wordt afgestapt van de verplichting om een louter theoretische opleiding te volgen waarbij, enkel op basis van een attest of opleidingsniveau, wordt bepaald of iemand in staat is een zaak te runnen, los van bewezen praktische competenties, levenservaring of reële ondernemerszin. “De huidige regeling was dus niet langer houdbaar. Maar er moet wel iets beters in de plaats komen", benadrukt Van Assche. “De afschaffing mag geen vrijgeleide vormen om onze starters onvoldoende voorbereid aan hun startersavontuur te laten beginnen.” Die initiële doelstelling van die verplichte basiskennis is en blijft wel cruciaal, benadrukt UNIZO. “Het is dan ook een goede zaak dat de Vlaamse regering een actieplan ontwikkelde om de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer te begeleiden.” Volgens UNIZO moet er vooral voldoende begeleiding worden voorzien bij de opmaak van het financieel plan. Als iemand een bvba wil starten, zal het financieel plan, met geprojecteerde balans en resultatenrekeningen, de basis vormen om te mogen starten. UNIZO rekent er op dat dit financieel plan ook voor andere ondernemersvormen de hoeksteen zal vormen bij de opstart. Vind hier alle info omtrent het UNIZO-begeleidingstraject voor starters.

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354