naar top
Menu
Logo Print

Convenant tegen CO2-uitstoot

Gemeentelijke aanpak tegen de opwarming van de aarde
magazine

De volgende 10 jaar zijn cruciaal om de opwarming van de aarde te milderen. Daarom hamert de bouwsector op het belang van een doortastend optreden met de nadruk op versnelde innovatie en gedragsverandering. De burgemeesterconvenanten, die reeds door de helft van de Vlaamse gemeentes zijn gesloten, lijken het instrument bij uitstek om dat doel te bekomen. 

De burgemeesterconvenant is een Europees engagement om de ecologische voetafdruk binnen een gemeente te verminderen. Zo dient de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% af te nemen. Dat doel werd door veel gemeentes tijdens de voorbije legislatuur reeds als speerpunt naar voren geschoven. Daarbij voeren energetische ingrepen in openbare en residentiële gebouwen in de gemeentes de hoofdtoon, alsook lokale warmte- en elektriciteitsproductie en een doelmatige verlichting in het straatbeeld. 

Door de deadline van 2020 moeten de gemeentebesturen reeds versneld werk maken van hun engagement, maar er komen ook strengere normen aan die richting 2030 een reductie van de CO2-uitstoot van 40% beogen. De nieuwe schepencolleges na 14 oktober zullen dus met beide normen rekening moeten houden. Een belangrijk werkpunt, waar ze alvast zelf vat op hebben, is de reductie van de CO2-uitstoot in de eigen gebouwen. Met behulp van ESCO's of 'Energy Service Companies' kunnen de gemeentebesturen die energiebesparende renovaties laten co-financieren.

Voor meer informatie in verband met de burgemeesterconvenanten kan u deze video bekijken.

Beurzen

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-