naar top
Menu
Logo Print

Boswijzer 2.0 voorgesteld

VCB dringt aan op meer duidelijkheid
magazine

De Commissie Leefmilieu, natuur en bos van het Vlaamse Parlement heeft de nieuwe boswijzer klaar. Boswijzer 2.0 is de opvolger van de 1.0, het instrument dat de gecontesteerde boskaart vormgegeven heeft. Ook Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw kwam aan bod tijdens de hoorzitting voor de boswijzer 2.0. De rol van de bouwsector neemt immers toe op weg naar betere bossen. Zo vergt een bouwproject op zonevreemd bos een boscompensatie met factor 1 tot 3, naargelang van de kwaliteit ervan. Zo moeten inheemse loofbomen dubbel worden gecompenseerd. Desalniettemin ligt het moeilijk om die middelen in te zetten, omdat de overheid geen gronden voor beplanting aanduidt. Bovendien zijn er vele grondbezitters die willen bebossen, maar die geen rechtstreeks beroep kunnen doen op het compensatiefonds om hun waardeverlies te compenseren; zij moeten eerst wachten op ontbossing.
Het is dus aan de overheid om zones voor kwaliteitsvol, duurzaam bos af te bakenen – ongeacht of die voor boscompensatie of -uitbreiding zijn bestemd. Dat gaat dan om gebieden die op korte en lange termijn bestemd blijven voor bos en niet in conflict staan met harde bestemmingen. Indien de overheid hier een prioriteit van maakt, zal die overlapping uiteindelijk uitmonden in een verdubbeling van dat deel bosareaal. Het zal de aanplanting van (tijdelijk) groen ook aanmoedigen door de rechtszekerheid voor grondbezitters.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907