naar top
Menu
Logo Print

BRV: rechtszekerheid

Schaderegeling is van essentieel belang voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
magazine

De Vlaamse regering werkt al geruime tijd aan de voorbereiding van haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Enerzijds ruimte vrijwaren en anderzijds inzetten op kwaliteitsvolle verdichting lijken de krijtlijnen te vormen. Om haar plannen ook in de praktijk te kunnen toepassen, blijft een billijke schaderegeling een essentiƫle voorwaarde, aangezien er voor heel wat gezinnen ingrijpende veranderingen in het verschiet liggen. Braakliggende percelen waar er niet meer op gebouwd kan worden en gezinswoningen die in kwetsbaar gebied komen te liggen. Dat heeft een negatieve impact op de marktwaarde van de gezinswoning als gevolg. Mensen die een vermoede meerwaarde krijgen, lijken op hun beurt een aanzienlijke heffing op ruimtelijk rendement te moeten betalen. Momenteel is er geen schadevergoeding voorzien als je woning in een kwetsbaar gebied blijkt te liggen, waardoor de bebouwingsmogelijkheden beperkt worden en dus waardevermindering tot gevolg heeft. De planschaderegeling blijkt dus niet sluitend te zijn en zonder bestemmingswijziging kan er geen aanspraak op worden gemaakt. Verhoudingsgewijs staan snelgroeiende steden en gemeenten voor een aanzienlijke opdracht om de nodige infrastructuur, nutsvoorzieningen en woongelegenheden te voorzien. Die steden tellen momenteel minder huishoudens dan de stad Antwerpen, terwijl ze tegen 2035 gezamenlijk meer bijkomende huishoudens moeten huisvesten dan Antwerpen.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907