naar top
Menu
Logo Print

Doe aan asbestbestrijding en krijg 9 miljoen euro

Gemeenten die d.m.v. een professionele aanpak asbestverwijdering bevorderen, krijgen 9 miljoen euro
magazine

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) staat positief tegen een extra financiële impuls voor gemeenten. Door een extra 9 miljoen euro uit te delen, kunnen gemeenten op een professionele manier asbest aanpakken. Als de verwijdering oordeelkundig gebeurt op basis van een degelijke inventarisatie, een planmatige aanpak en met de inzet van deskundigen, blijven de kosten ook perfect beheersbaar. Maar ook bij particulieren is een professionele aanpak aangewezen. Bij de verwijdering van asbest kunnen de gemeenten naargelang het geval erkende asbestverwijderaars inschakelen of aannemers die een opleiding voor zogenaamde ‘eenvoudige handelingen’ hebben gevolgd. Als de verwijdering bovendien gepaard gaat met sloop, moet voor niet-residentiële gebouwen vanaf 1.000 m³ een sloopopvolgingsplan worden opgemaakt. Dat biedt ook financiële voordelen. Zo’n plan begint met de inventarisatie van al de afvalstoffen. Als nadien via de sloopbeheerorganisatie Tracimat wordt gewerkt, blijven gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden. Op die manier wordt de gemeente minder geconfronteerd met onverwachte kosten tijdens de werken en loopt zij veel minder een aansprakelijkheidsrisico voor verontreiniging die wordt verspreid in de omgeving door een onzorgvuldige uitvoering. Door dit alles moet ook het probleem van het vele asbest dat nog in woningen van particulieren aanwezig is, worden aangepakt. Daarvoor is de VCB voorstander van de verplichte opmaak van een asbestinventaris. Als een asbestinventaris beschikbaar is bij de verkoop van een woning, is de koper op voorhand op de hoogte van de mogelijke gezondheidsrisico’s die hij loopt. Dan kan de aannemer die na de verkoop de renovatie- en sloopwerken moet uitvoeren, de juiste maatregelen nemen om het asbest oordeelkundig te verwijderen, zonder risico’s voor de werknemers, de bewoners en de omgeving van de woning.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907