naar top
Menu
Logo Print

Aanhoudende hitte en droogte bemoeilijken aanzienlijk bouwactiviteiten

Productiviteit lijdt onder de enorme hitte en het tekort aan water
magazine

Opeenvolgende hittegolven en aanhoudende droogte bemoeilijken na het bouwverlof de opstart van bouwactiviteiten. Dat blijkt uit een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw onder haar leden. Het gaat om een aanzienlijk productiviteitsverlies vanwege de specifieke weersomstandigheden en het tekort aan water. Het overgrote deel van de bouwbedrijven geeft aan specifieke maatregelen tegen de hitte te hebben genomen. Slechts 9% van de ondervraagde bouwbedrijven lijdt niet onder de hete zomer. Bijna 70% geeft een productiviteitsverlies aan van minstens 10% dat kan oplopen tot boven de 30%. Fysieke klachten van het personeel komen de kop opsteken en 40% meent bovendien dat de kwaliteit van het werk eronder te lijden heeft. Het grootste knelpunt is het verwerken van beton en cement, aangezien de materialen te snel drogen. Funderingswerken worden bemoeilijkt daar het beton kan dreigen te scheuren. Sommige situaties bemoeilijken het werk zodanig dat bouwbedrijven besluiten om werken tijdelijk stop te zetten tot de warmste dagen achter de rug zijn. Dit speelt ook roofing- en PUR-isolatiewerken parten, alsook het lijmen van bakstenen, kleven van slabben en dichtings- en kitwerken. Bouwbedrijven zijn ook steeds vaker betrokken bij het aanplanten van groen aan en rondom gebouwen. De huidige omstandigheden maken dit niet opportuun en worden vaak uitgesteld om verdroging van de planten te vermijden. Een veel voorkomende maatregel om aan de hitte te ontsnappen bestaat erin vroeger te beginnen (rond 6 uur) en voor de grootste namiddagwarmte te stoppen. 70% van de bouwbedrijven geeft aan deze maatregel toe te passen. Tegelijk heeft een derde van de bedrijven extra pauzes ingelast. Bouwbedrijven voorzien ook extra water, zonnecrème en zonnebrillen voor hun arbeiders. De Vlaamse Confederatie Bouw brengt de impact op de sector van de huidige hittedagen onder de aandacht en vraagt opdrachtgevers begrip te tonen voor de gevolgen ervan, waaronder de langere opleveringstermijn.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907