naar top
Menu
Logo Print

Bouwvergunningen steeds meer zaak van professionals

Woonprojecten vereisen steeds meer expertise
magazine

Terwijl in 2000 nog 52% van de afgeleverde bouwvergunningen bestemd was voor particulieren, is dit in 2016 verminderd tot 30%. De vergunningen voor overheden zijn toegenomen maar blijven in aandeel beperkt. Daaruit blijkt dat residentiële bouwprojecten steeds vaker voer voor specialisten zijn. De resterende, beschikbare percelen hebben veelal gebruiksbeperkingen met administratieve rompslomp en technische complexiteit als gevolg. Dit vereist professionele expertise. Bovendien zetten grotere projecten zoals appartementsgebouwen of kant en klare woonprojecten, zich verder door in heel Vlaanderen. De resterende ruimte voor wonen ligt vaak in verdichte kernen of op minder toegankelijke bouwgronden. Dit heeft tot gevolg dat er nogal wat gebruiksbeperkingen of aandachtspunten rijzen. Daarnaast zien we in heel Vlaanderen de opgang van flatgebouwen. In mindere mate zet zich dit ook door in Wallonië. “De laatste twintig jaar is het aandeel van appartementen in afgeleverde vergunningen exponentieel toegenomen. Terwijl dit midden de jaren 90 36% bedroeg van de nieuwe woongelegenheden, is dit intussen opgelopen tot 64%”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal VCB. “Daarbij zien we dat de stijging het sterkst is in de kleinere gemeenten.” Ook de opgang van vervangende nieuwbouw kan de groeiende rol van professionals verduidelijken. Het gaat daarbij vaak om huizenprojecten en appartementen die in de plaats komen van af te breken arbeiderswoningen of van verloederde voormalige bedrijfsgebouwen. Gezinnen op huizenjacht blijken steeds vaker op zoek naar kant en klare oplossingen wars van grote bouwperikelen. Ook investeerders wensen steeds vaker panden die meteen verhuurbaar zijn. Daardoor zijn onder meer de kant en klare formules van bouwbedrijven in zwang.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907