naar top
Menu
Logo Print

Waalse houtsector doet het goed

Lucht boven Waalse houtsector zonnig doch met dreiging op onweer
magazine

Het Waalse Economisch Agentschap heeft zoals gewoonlijk de trimestriële cijfers van de Waalse houtsector bekendgemaakt. Concreet gaat het hier om het laatste kwartaal van 2017. Daaruit blijkt dat het aandeel van hardhout vrij stabiel is gebleven, hoewel dit voor eik ervaren wordt als ontoereikend. Door de gestegen vraag naar brandstof zetten exporteurs de beschikbare kavels onder druk om hoge prijzen aan te bieden, tot grote ontevredenheid van de lokale zagerijen. Alles bij elkaar zorgde het voor meer spanning, doordat de zagerijen van hun kant menen dat dit een Aziatisch manoeuvre is om hen te laten verdwijnen om zo de markt vrij te maken – zoals enkele jaren geleden het geval was met beuk. Anderen denken dan weer dat het aanbod aan eikenhout bewust laag gehouden wordt om de prijzen de hoogte in te jagen.  Beuk van zijn kant kent een opleving, met een grotere export en orderverschil van 5 à 10% ten opzichte van 2016. Brandhout kende een moeilijk kwartaal. Heel wat hout geraakte niet verkocht met uiteindelijke prijzen van 10 a 12 € per m³. De vraag naar hardhout blijft stabiel en blijft op hoog niveau voor het eikenhout. Die prijzen lijken evenwel onhoudbaar aangezien het risico reëel is dat men zich daardoor tot andere houtsoorten zal wenden. Bij het naaldhout is er een stabiele aanvoer, al is er een tijdelijk dalende trend vanwege de weersomstandigheden.