naar top
Menu
Logo Print

Bosforum gelauwerd in Vlaams Parlement

Vlaams Parlement heeft oog voor inspanningen Bosforum
magazine

De organisatie Bosforum heeft een Gouden Erepenning ontvangen. Een delegatie van de organisatie, die verschillende stakeholders uit de bos- en houtwereld groepeert, ontving de erepenning uit handen van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. De erepenning is het resultaat van de toekomstvisie die het Bosforum twee jaar geleden ontwikkelde in samenwerking met Jan Turf. Bij het onderzoek naar een draagvlak hiervoor, was de uitkomst positief. “Op basis daarvan werd de toekomstvisie vormgegeven in het document ‘Bos en Samenleving’. Gesterkt door de gefundeerde, breed gedragen argumentatie in het document zijn we vervolgens de boer op gegaan. Er werden thematische rondetafelgesprekken georganiseerd rond de pijlers Bos voor bio-economie, voor klimaat, voor biodiversiteit en voor gezondheid. Diezelfde thema’s kwamen aan bod in open werkgroepen en plenair tijdens een druk bijgewoonde slotconferentie. Ook de beleidsmakers, in hoofde van vertegenwoordigers van de vijf politieke fracties, werden van bij het begin actief bij het plan betrokken.”
Een van de partners bij het Bosforum is Norbord, de grootste producent van OSB-platen ter wereld met een Belgische vestiging in Genk. Norbord werkt mee aan de verwezenlijking van de doelstellingen om bos en bomen op de agenda te brengen. Bert Wierbos van Norbord: Een degelijk bosbeleid slaagt erin om ecologie en economie met elkaar te verbinden, in de wetenschap dat bossen een duurzame producent zijn van de meest klimaatvriendelijke grondstof op onze planeet.”