naar top
Menu
Logo Print

België en Nederland starten elektronische gegevensuitwisseling

Dat moet grensoverschrijdende sociale fraude een halt toeroepen
magazine

België en Nederland zetten een nieuwe stap om grensoverschrijdende sociale fraude op te sporen. De Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Van Ark, ondertekenden daarvoor een verklaring. De bevoegde administraties, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Stichting Inlichtingenbureau (IB) ondertekenden een overeenkomst om vanaf nu gegevens uit te wisselen. De uitvoeringsorganisaties gaan zo efficiënt op zoek naar personen die onrechtmatig uitkeringen ontvangen. Ook illegale detachering komt zo beter aan het licht. Deze samenwerking helpt om sneller fraude vast te stellen en deze terug te vorderen. “Het geld van onze sociale zekerheid moet gaan naar de mensen die het echt nodig hebben”, gaat De Backer van start. “Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat sommige mensen de boel belazeren en frauderen. Ik wil een bondgenoot zijn van de mensen die het goed willen doen, over de grenzen heen. Want fraude stopt helaas niet aan de grenzen.” Dankzij de samenwerking tussen Nederland en België kunnen fraudeurs sneller gepakt worden. ‘’Misbruik schaadt het draagvlak voor ons sociaal stelsel. Daarom is het tegengaan van fraude een belangrijk speerpunt”, vult Van Ark aan. “Gelukkig doen de meeste mensen en bedrijven niks verkeerd. Diegenen die dat wel doen, willen we kunnen vinden en aanpakken.’’ Deze samenwerking kan als model dienen voor andere EU-lidstaten.