naar top
Menu
Logo Print
17/09/2019 - KENNETH BAERT

MARC VENS - VOORZITTER ADVIESRAAD PROWOOD

"Prowood zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid"

 

Marc Vens Voorzitter Prowood"Na Jo Rosa en Philippe Rogiers heb ik grote schoenen te vullen. Ik zal me dan ook engageren om dit naar best vermogen te doen. Meer dan ooit is Prowood de referentiebeurs voor en door de sector. We hebben er steeds naar gestreefd om zowel in de breedte als in de diepte een platform te creëren waar iedereen binnen de sector zijn gading kan vinden, zowel op vlak van machines als toelevering in de breedste zin."
"Dit zal ook ons streven blijven."

"Een woord dat vandaag de dag niet uit de lucht is, is disruptie. Ook de wereld van vakbeurzen wordt hierdoor getroffen. Hierbij ben ik niet van mening dat vakbeurzen overbodig worden, wel dat ze zich zullen moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Deze aanpassing vergt een benadering vanuit verschillende invalshoeken."

 

1. Probleemoplossend denken

"Een beursbezoeker is niet op zoek naar louter informatie over een bepaalde machine of een bepaald product. Die informatie kan hij immers even makkelijk en sneller online vinden. Een beursbezoeker is eerder op zoek naar een oplossing voor zijn probleem. Daar ligt de meerwaarde van een beurs. In een korte tijd kan hij of zij verschillende interactieve gesprekken voeren met deskundigen ter zake die mogelijk een oplossing voor zijn probleem kunnen aanreiken."

 

2. Innovatief denken

"Een beurs heeft pas een meerwaarde als ze niet louter een overzicht biedt, maar reeds een blik biedt op wat komt. Indien de beursbezoekers in de markt een rol willen blijven spelen, zijn er in mijn ogen slechts twee mogelijkheden:

  • De “race to the bottom” waarbij je probeert de goedkoopste te zijn in de markt. Dit is een race die we in ons land echter nooit kunnen winnen van landen uit Oost-Europa of nog verder oostwaarts.
  • Of de “race to the top” waarbij onze klanten op hun beurt hun klant meerwaarde bieden door kwaliteit en flexibiliteit. Om die doelstellingen te bereiken, dient men dus zowel inzake producten als inzake productiemethoden steeds up-to-date te zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Ook hierin speelt een vakbeurs een cruciale rol."

 

3. Automatisatie – Industrie 4.0

"Specifiek wat de productie betreft ben ik ervan overtuigd dat automatisatie in het algemeen en het Industrie 4.0-gegeven in het bijzonder een cruciale rol spelen om als houtverwerkend bedrijf de eigen toekomst te verzekeren."

"Niet zozeer de loonkost, maar het tekort op de arbeidsmarkt aan geschoold of ervaren personeel noopt de bedrijven in de houtverwerkende sector tot steeds meer automatisatie. Industrie 4.0, het software- en hardwarematig aan elkaar koppelen van de verschillende productiefases en productieapparaten, is een bijna onontbeerlijke voorwaarde om de complexiteit die deze automatisatie met zich meebrengt, te beheersen."

"Ook hier biedt een vakbeurs een uitstekend forum aan bezoekers (onze klanten) om zich over deze transitie goed te laten informeren. Goed geïnformeerd aan de start verschijnen is dus een absolute noodzaak en daar hopen we met Prowood aan iedereen in de sector de gelegenheid daartoe te bieden."