naar top
Menu
Logo Print
08/04/2019 - LIEN GOETHALS

ZONWERENDE LAAG MET METAALOXIDE

OPBOUW

Zonwerende beglazing kan worden bekomen door een dun laagje metaaloxide te verspuiten op glasbladen nadat deze zijn gemaakt en afgekoeld. De metaalsoorten die worden toegevoegd, verschillen van coating tot coating. Het glas wordt geïnstalleerd in dubbele beglazing zodat de zonwerende coating langs de binnenkant zit, dus aan de kant van de spouw. Daarom kan het systeem zowel op verticale beglazing als op dakbeglazing (schuine of horizontale beglazing) worden gebruikt.

WERKING

Bij deze oplossing wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk licht binnen te laten (en dus een zo hoog mogelijke daglichttoetreding (LTA) te bekomen), maar de zonnetoetredingsfactor zo laag mogelijk te houden. Op die manier kan de g-waarde (of warmtecoëfficiënt) ook laag blijven. Bovenop een zonwerende werking heeft de coating ook een isolerende werking. De beglazing zal de gewenste temperatuur – warmte tijdens de winter en koude tijdens de zomer – dan ook efficiënt binnenhouden. Bij dubbele beglazing is het met dergelijk zonweringssysteem dan ook mogelijk om een U-waarde of thermische isolatiewaarde van 1,0 W/m²K te bekomen, bij driedubbele beglazing is dat zelfs 0,6 W/m²K.

zonwerende laag

TOEPASSINGEN

Zonwerende beglazing met metaaloxide wordt voornamelijk gebruikt door kantoren, scholen, ziekenhuizen enz. Voor die instanties is het namelijk belangrijk om de warmtecoëfficiënt te beperken. In sommige gevallen wordt gekozen voor zonwerende beglazing die ook de hoeveelheid binnenkomend licht verlaagt. Overmatige belichting op een computerscherm is namelijk vermoeiend voor de ogen. In functie van het EPB-verhaal wordt zonwerende beglazing toegepast op de zuid- en westgevel. Indien er aan de oostkant veel glas aanwezig is, wordt daar ook beter voor de zonwerende variant gekozen. Aan de noordkant wordt bij voorkeur gewone thermische beglazing gebruikt.

Hoewel een zonwerende metaaloxide ook voor particulieren soelaas kan bieden, kiezen ze meestal niet voor die oplossing. Dat komt omdat ze ofwel niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden, ofwel verkeerde informatie hebben over het systeem. Zo gaan veel mensen er nog altijd van uit dat zonwerende beglazing sowieso spiegelend is, terwijl fabrikanten ernaar streven om het uitzicht zo neutraal mogelijk te maken. Er is dus voor u als schrijnwerker nog heel wat werk aan de winkel om mensen vertrouwd te maken met en warm te maken voor zonwerende beglazing.

zonwerende laag
Met een zonwerende laag wordt ernaar gestreefd om de daglichttoetreding zo hoog mogelijk te houden

GLASTECHNOLOGIEEN

Een zonwerende laag uit metaaloxide kan op standaardbeglazing, extra heldere of gekleurde beglazing (met elke mogelijke af­meting) worden toegepast. Dat geheel zal sowieso goed thermisch isoleren, maar er kan ook akoestische isolatie worden toegevoegd. Daarnaast kan de beglazing letselveilig, brandwerend, inbraakvertragend en zelfreinigend worden gemaakt; of er kan worden gezorgd voor anticondens en/of antireflectie. Die laatste zijn voornamelijk handig voor winkeletalages, aangezien die altijd een goede doorkijk nodig hebben (daarom wordt er aan beglazing voor etalages meestal nog een extra laagje toegevoegd dat de weerspiegeling beperkt).

VOOR- EN NADELEN

In vergelijking met traditionele systemen zoals screens en lamellen (aan de binnen- of buitenkant van een gebouw), rolluiken of structurele zonwering heeft beglazing met zonwerende (metaaloxide)laag heel wat voordelen te bieden. Zo wordt het zicht naar buiten optimaal behouden, waardoor de lichttransmissie veel hoger ligt. Daarenboven vraagt dat systeem geen onderhoud en ook op esthetisch vlak ziet het er goed uit. Traditionele systemen kunnen minder geliefd zijn bij architecten omdat ze het zicht op de buitenkant van het gebouw belemmeren. Een noot bij deze zonwerende beglazing is echter dat het geheel altijd zonwerend is. Op een zonnige winterdag kan dus niet optimaal geprofiteerd worden van de gratis warmte van de zon. Daarnaast is het onmogelijk om dit systeem achteraf nog aan te brengen. De metaaloxide zit namelijk verwerkt aan de binnenkant van dubbele beglazing.