naar top
Menu
Logo Print
09/01/2019 - LIEN GOETHALS

BESLAG VAN RAMEN

kierstandventilatieDRAAIKIEPRAMEN

Enkelvoudige kierstandventilatie

Bij draaikiepramen wordt ter hoogte van de bovenhoek naast de sluitplaat een extra onderdeel op het kader gemonteerd. Met de kruk op 45° bekomt men aldus een kierstand, een zogenaamde kierstandverluchting. Deze kierventilatie zorgt via een kleine ventilatieopening in de kiepstand voor een regelmatige luchtverversing. Het kozijnonderdeel voor draaikiepramen, dat slechts uit één element bestaat, kan ook achteraf eenvoudig ingebouwd worden en wordt zonder mal eenvoudig naast het veiligheidssluitstuk geplaatst. Naast de voordelen zijn er ook een aantal nadelen aan dit systeem verbonden. Het is niet goed zichtbaar of het raam zich in de kierstand bevindt, waardoor men kan vergeten dat er ventilatie is, met een ongewenst energieverlies tot gevolg, en de inbraakveiligheid is in de geopende stand niet optimaal. Soms is het systeem, hoewel aanwezig op het raam, gewoonweg niet bekend bij de gebruiker. Deze problemen kunnen echter opgevangen worden door het gebruik van contactelementen voor de veiligheidstechniek en het binnenhuisklimaat.

Meervoudige kierstandventilatie voor draaikiepramen

Als er nog wat meer verluchtingscomfort gewenst is, dan is er ook de meervoudige kierstandventilatie. Vaak staan ramen in voorraadruimtes of waskeukens permanent in de kiepstand; dit is bij de gebruikelijke kiepbreedte niet optimaal voor de temperatuur. De twee- of drievoudige kiepstand van de meervoudige kierstandventilatie biedt echter een geringere kiephoek als alternatief voor de normale kiepbreedte. Op deze manier kan men permanent voor frisse lucht zorgen zonder dat men het raam voortdurend moet openen en sluiten.

Meervoudige kierstandventilatie door middel van een verluchtingsschaar

Door middel van een verluchtingsschaar kan de kiepbreedte van het raam variabel geregeld worden voor het naar behoefte ventileren bij verschillende (weers)omstandigheden. Bij dit systeem kan, door de greep 45° te draaien, de raamvleugel in elke gewenste kieppositie vastgezet worden. Zo zorgt een geringere kiepbreedte in de winter ervoor dat de ruimte niet te koud wordt, en zorgt een grotere kiepbreedte in de zomer voor voldoende frisse lucht. Een ingebouwde antifoutbediening verhindert een foutieve bediening in de draaistand. Verder is er een geïntegreerde beveiliging tegen het dichtslaan bij een vergrendelde kiepstand: de vleugel wordt in gekiepte stand vergrendeld, waardoor het ongewenst dichtslaan van het raam bij wind of tocht verhinderd wordt.

kipstanden

Schaararm kipbegrenzer met toeslagzekering

Bij dit systeem bevindt een schoen zich op twee mogelijke posities, al naargelang de positie van de schoen op de schaararm. Door de schoen al dan niet met een rotatie van 180° te monteren t.o.v. de schoenaanslag, ontstaan er dan twee kipstanden. Enerzijds een standaardkipstand van 140 mm en anderzijds een begrensde kipstand van 80 mm. Strikt gesproken valt dit systeem niet onder de noemer 'microventilatie'. Men zou het eerder een systeem van begrensde kipstand kunnen noemen.

RONDOMKIERVENTILATIE

Door middel van een schaarsysteem bekomt men rondom het raam een kier. Men heeft dus een rondomkierventilatie. De ventilatiestand is van buitenaf niet als zodanig herkenbaar. Door de sluitplaat van de kierventilatie wordt de vleugel veilig in de ventilatiestand gehouden en in de gesloten stand vergrendeld. Op verzoek kan dit onderdeel geleverd worden met een inbraakwering tot de weerstandsklasse RC 2 (of WK 2). Als men niet thuis is, kunnen ruimtes met deze rondomkierventilatie veilig geventileerd worden zonder extra voorzieningen. Door de gelijkmatige luchtuitwisseling aan alle kanten van het vleugelelement ontstaat een ventilatie die tegen vocht beschermt, wat schimmelvorming voorkomt. Deze oplossing is geschikt voor zowel draaikiepramen als parallelschuiframen.

HEFSCHUIFRAMEN

Dubbele sluitnok

Een eerste systeem bestaat uit een dubbele sluitnok. Dit systeem kan met een gewone hefschuifkruk bediend worden. Een groot voordeel van dit systeem is de eenvoud van werking.

Ingebouwd ventilatierooster

Deze merkgebonden ventilatieoplossing bestaat uit een verticaal verluchtingsrooster dat in het houten raamkader ingebouwd dient te worden. Hiertoe wordt een verticale sleuf in het raamkader uitgefreesd, waarin het verluchtingsrooster ingebouwd wordt. Bij het openschuiven van het hefschuifraam opent er zich dan een verticale verluchtingsstrook met een breedte van 43 mm.

elektrische raamaandrijving
Principetekening elektrische raamaandrijving: er kunnen regelmatige ventilatie-intervallen geprogrammeerd worden voor een behoeftespecifieke luchtverversing

DRAAIRAMEN

Speciaal voor draairamen hebben sommige fabrikanten een draai- en openingsbegrenzer in het programma. Deze functie is speciaal bestemd voor draairamen en maakt via de draai- en openingsbegrenzer een kierventilatie met bescherming tegen het dichtslaan in draaistand mogelijk. Met behulp van de greepstand kan de ventilatiebreedte in een beperkt aantal posities ingesteld worden.

ELEKTRISCHE RAAMAANDRIJVING

Naast de manueel te bedienen systemen voor microventilatie zijn er ook elektrisch aangedreven systemen. Een verborgen liggend, in het beslag integreerbare elektrische raamaandrijving maakt het automatisch kiepen en vergrendelen van ramen mogelijk via sensoren, schakelklokken of bussystemen en zorgt daardoor voor een comfortabele, energierendabele ventilatie. Er kunnen regelmatige ventilatie-intervallen geprogrammeerd worden voor een aangenaam binnenklimaat door een behoeftespecifieke luchtverversing. De aansturing van airconditioning, verwarmingen en wasemkapsturingen is mogelijk, zodra het raam geopend wordt. Een in het beslag geïntegreerd contactelement zorgt, samen met een aanstuurbare thermostaatvoeler, voor de regeling van het aangesloten systeem. Een dergelijk systeem is ideaal voor het gebruik in badkamerramen ter vermijding van schimmelvorming, maar ook in woon- en slaapkamers kunnen er door een gecontroleerde ventilatie verwarmingskosten bespaard worden. Een handmatige bediening van het raam is te allen tijde mogelijk. Een dergelijk systeem is geschikt voor kiep-voor-draairamen of kiepramen met een vleugelgewicht tot 100 kg.

CONTACTELEMENTEN

Een aantal fabrikanten verdelen producten die ramen en raamdeuren rechtstreeks voorzien van sturings- en controlemogelijkheden die voor meer veiligheid, comfort en energie-efficiëntie zorgen. Deze producten leggen hiermee de basis voor een intelligente en dus efficiënte huisautomatisering, dit zowel bij een nieuwbouw als bij renovaties. Deze systemen kunnen in combinatie met de microventilatiesystemen toegepast worden en verhogen de veiligheid, het comfort en de energie-efficiëntie ervan.

Contactelementen voor ventilatie en temperatuurregeling

Met een verborgen, in de raamsponning geplaatste magneet-thermostaatbesturing kan het warmteverlies tijdens de stookperiode doeltreffend verminderd worden. Zodra het raam geopend wordt, zorgt het in het beslag geïntegreerde element, samen met een ter plekke aanwezige en aanstuurbare thermostaatvoeler, ervoor dat de verwarming automatisch lager gezet wordt of dat de airconditioning uitgeschakeld wordt. Na het sluiten van het raam meldt het herstelde magnetische contact dat de verwarming weer op de normale temperatuur kan overschakelen. Zo wordt er op de verwarmingskosten bespaard.

contactelement
Contactelementen detecteren of het raam al dan niet geopend is. In geopende toestand kan bv. de verwarming uitgeschakeld worden

Radiografische oplossing

Op plaatsen waar het gebruik van een bekabeld raamcontact niet mogelijk is, bestaan er radiogestuurde oplossingen. Dit contactelement wordt in het kozijn geschroefd en vormt, samen met de ontvanger, een betrouwbare eenheid. Op deze manier kunnen er tot zestien ramen aangestuurd worden. De ontvanger kan probleemloos in een verzonken contactdoos (onder de bepleistering) of in een vals plafond gemonteerd worden, maar is niet geschikt voor alarminstallaties en wasemkapsturingen.

Contactelementen voor beveiligingstechniek

Magnetische sluit- en openingsbewakingssystemen bieden individuele oplossingen voor inbraak- en gevaarmeldingen die passen bij de gestelde veiligheidseisen, zowel voor een nieuwbouw als voor de renovatie van bestaande ramen. Het principe is eenvoudig: het systeem bewaakt de openingstoestand van ramen. Zodra er een magnetisch veld onderbroken wordt, bijvoorbeeld door het gewelddadig openen van het raam, stuurt het verborgen liggende contactelement een signaal naar de alarmcentrale. De alarminstallatie wordt geactiveerd en de inbreker wordt op tijd afgeschrikt.

NORMERING

Het is belangrijk om te weten dat al de hierboven beschreven systemen voor microventilatie niet in de plaats kunnen komen van de door de normering voorgeschreven ventilatieroosters, op het raamkader of in het glaswerk gemonteerd. Deze microventilatiesystemen spelen slechts een aanvullende rol. Enkele redenen hiervoor zijn de mogelijke indringing van insecten en de lagere veiligheid bij deze microventilatiesystemen ten opzichte van de ventilatieroosters.

Zelfregelende kleproosters

Een eenvoudige oplossing voor de door de normering opgelegde ventilatienoden zijn de zogenaamde zelfregelende kleproosters. Deze ventilatieroosters werken op puur mechanische basis en worden door de windwerking afgesloten. Het debiet is regelbaar door de gebruiker door middel van een hendel.