naar top
Menu
Logo Print

SNEL EN FLEXIBEL BOREN EN BESLAG ZETTEN OP DE CNC-MACHINE

Belangrijkste oplossingen geschikt voor interieurbouwbedrijven

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineHet uitvoeren van boringen en het zetten van beslagelementen op panelen verloopt in een modern atelier meer en meer automatisch. Zeker bij grotere interieurbouwbedrijven duiken tegenwoordig machines op die deze operaties snel, zeszijdig en hyperflexibel kunnen uitvoeren.
In dit artikel maken we kennis met enkele oplossingen uit het marktaanbod.

SNEL, ZESZIJDIG EN HYPERFLEXIBEL

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineHet boren, frezen, deuvels inschieten en beslag zetten op panelen en andere interieurelementen gebeurt in de meeste ateliers op aparte machines, of zelfs nog voor een stuk manueel. Dat resulteert in heel wat manipulatietijd, tussenstockage, positioneren op de machine, instellen van de sturing enzovoort. Allemaal handelingen die op het einde van de dag niets opleveren, maar integendeel heel wat extra kosten veroorzaken: meer werkuren, meer benodigde plaats, beschadigingen, downtime enzovoort.
Wie een voldoende hoog volume haalt, hoeft dus niet te twijfelen om in een sterk geautomatiseerde oplossing op maat te investeren. Idealiter kan een dergelijke machine, of liever productiecel, in één enkele cyclus het paneel snel, zeszijdig en hyperflexibel bewerken.

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineHORIZONTAAL OF VERTICAAL?

Tijdens het doorvoeren en bewerken kan het paneel ofwel horizontaal ofwel verticaal georiënteerd zijn. Het verticaal oriënteren biedt het voordeel dat enerzijds de benodigde vloeroppervlakte beperkt blijft en dat anderzijds het stof en de spanen niet op het werkstuk blijven liggen. Nadeel is dan weer dat de machine het paneel, voor bepaalde bewerkingen, zal moeten omdraaien of keren, wat dus een zeker tijdverlies impliceert.
Bij het horizontaal oriënteren is het net andersom. Deze oplossing werkt sneller (zeszijdige bewerking in één doorgang zonder draaistation of omkeringsinstallatie), maar neemt meer plaats in, is doorgaans duurder in aanschaf en vergt iets meer voorzieningen op het vlak van ontstoffing.

Wie een voldoende hoog volume haalt, hoeft niet te twijfelen om voor maximale automatisatie te gaan

AUTOMATISCHE INVOER VIA BUFFER EN BARCODESYSTEEM

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineWie investeert in een volautomatische bewerkingscel voor interieurpanelen, moet uiteraard ook de invoer van deze machine automatiseren. Een voor een de panelen op de machine leggen en vervolgens telkens de juiste programmatie uit de sturing laden neemt immers veel tijd in beslag en zet dus een serieuze rem op de efficiëntie van uw installatie. Vandaar dat men er meestal naar streeft om met een buffer te werken. Dit kan een stapel zijn, maar evengoed een egel met een vast aantal beschikbare posities. Op die manier kan de bediener grote batches voorbereiden, terwijl de machine continu aan het werk is. Een tweede stap richting verdere automatisering is om de panelen na het formatteren te voorzien van een etiket met barcode.
Bij het invoeren van het paneel in de buffer scant de bediener dan deze barcode en de juiste programmatie wordt meteen uit de sturing geladen. Eventueel kan zelfs deze scanactie 100% worden geautomatiseerd, zodat de tussenkomst van de bediener nog meer wordt geminimaliseerd. Het summum is dan uiteraard datde productiecel geïntegreerd wordt binnen een volledig geautomatiseerde lijn. De panelen komen dan via een transportband rechtstreeks, van de opdeelzaag of de kantenlijmer, in de buffer terecht.

OPNAME PANEEL

De opname van het paneel vanuit een stapelbuffer gebeurt via een grijper met vacuümzuigers. In de grijper kan eventueel een scanner voor de barcode geïntegreerd zitten. Deze grijper neemt het paneel op en legt het op de invoertafel, die uitgerust is met transportbanden. Via aanslagen die uit de tafel naar boven komen, wordt het paneel tegen de nulaanslag gepositioneerd en kan het bewerkingsproces van start gaan. Wanneer het om een productiecel van het 'verticale type' gaat, zal men eerder voor een egel als buffer kiezen. Van hieruit kunnen de panelen makkelijk via een transportband in de machine worden opgenomen.

BEWERKING IN DOORVOER

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineOf het nu om installaties van het horizontale of het verticale type gaat, de machine zal het paneel steeds in doorvoer bewerken. Hoe kan een exacte positionering, en dus de precisie van de bewerking, worden gegarandeerd?

Via CNC-gestuurde grijpers

Zodra een paneel tegen de aanslag en een nulreferentie geplaatst wordt, weet de sturing precies waar het paneel zich bevindt. Optioneel positioneren meerdere referenties zich tegen het paneel. De sturing kent zo meteen ook de exacte dimensies van het paneel. Fouten bij de invoerof in de programmatie kan men zo onmiddellijk detecteren. Vervolgens neemt een CNC-gestuurde grijper dit paneel vast en begeleidt het doorheen de bewerkingszone. Veel machines beschikken overigens over twee, onafhankelijk van elkaar opererende, grijpers. Deze nemen het paneel telkens van elkaar over. Op die manier wordt het paneel, ongeacht zijn lengte, voortdurend op een gecontroleerde manier vastgeklemd. Bepaalde grijpers kennen tot slot een bijzondere geometrie met heel specifieke uitsparingen, waardoor ze niet in de weg kunnen zitten tijdens de bewerkingen.

Via een optisch meetsysteem

Hier geen CNC-gestuurde grijpers: het paneel wordt via een band en drukrollen door de bewerkingszone geleid. Via een optisch meetsysteem verkrijgt de sturing ook hier een zogenaamde 'dubbele referentie': zowel het begin van het paneel als het einde wordt immers gedetecteerd. Dit garandeert niet alleen een nauwkeurige bewerking, het zal ook fouten of afwijkingen in de maatvoering blootleggen. Eventueel laat het ook een parametrische benadering van de programmatie toe.

BOOR- EN FREESAGGREGATEN

Horizontale oriëntatie

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineBij een horizontale oriëntatie van het paneel is de bewerkingsvrijheid het grootst. Meerdere, aangepaste boor- en freesaggregaten kunnen, eventueel simultaan, het paneel langs zes zijden benaderen. Het maken van rijboringen, het voorboren en uitfrezen van scharnieren of ander beslag, het maken van deuvelgaten in de dikte van het paneel enzovoort kunnen in een mum van tijd worden uitgevoerd.

Verticale oriëntatie

Wanneer het paneel verticaal door de machine gevoerd wordt, is een bewerking aan slechtsvier zijden mogelijk. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen de twee resterende zijden ook worden bereikt na omkering van het paneel. Dit betekent dat een complexe totaalbewerking iets langer zal duren. Daartegenover staat dat de installatie, relatief gezien, goedkoper zal zijn, gezien het feit dat er doorgaans slechts één complex aggregaat nodig is, terwijl dat er bij een 'horizontale' productiecel minimaal twee zijn (bovenaan en onderaan).

Configuratie

De configuratie van de boor- en freesaggregaten is maatwerk. Uiteraard bieden machinefabrikanten bepaalde typeoplossingen aan, maar uiteindelijk zijn er opties en mogelijkheden genoeg om een aggregaat op maat van uw specifieke productie uit te werken. Sowieso is er een boorunit met een groot aantal, al dan niet onafhankelijk van elkaar opererende, spindels. Daarnaast is er meestal ook een freesunit met een hoger vermogen, bijvoorbeeld voor het maken van een slotkast. Andere mogelijkheden zijn een unit voor een zaagblad (om eventueel een uitsparing in het paneel te maken) of een unit voor een groeffrees (om een groef te trekken waarin men dan een rug kan plaatsen). Ook kan men een gereedschapsmagazijn voorzien.

DEUVELS PLAATSEN EN BESLAG ZETTEN

Snel en flexibel boren en beslag zetten op de CNC-machineZodra de benodigde boor- en freesbewerkingen uitgevoerd zijn, volgen het plaatsen van de deuvels en het zetten van het beslag. Bij het plaatsen van de deuvels wordt er eerst lijm geïnjecteerd, waarna de deuvel volgt. Dankzij de groeven in de deuvel verkrijgt men vervolgens een ideale verdeling van de lijm. Het plaatsen van scharnieren, klepdeurbeslag, dempers, constructiebeslag enzovoort kan eveneens perfect worden geautomatiseerd. Via een schroefunit worden bepaalde beslagtypes meteen ook vastgeschroefd in het paneel.

UITVOER EN VERDERE VERWERKING

Net als de invoer kan ook de uitvoer in verregaande mate worden geautomatiseerd. Vaak geeft de sturing aan hoe en in welke volgorde de bediener de bewerkte panelen moet afstapelen. Op die manier zal het monteren van de corpussen een stuk vlotter kunnen verlopen.

ALTERNATIEVEN

De in dit artikel beschreven oplossingen zijn uitermate geschikt voor bedrijven met een relatief groot productievolume. Ook in kleinere ateliers zijn de compacte varianten van dergelijke CNC-boor- en freescenters momenteel erg in trek.Als corpus- en kastenbouwer heeft u immers niet altijd nood aan een klassieke CNC-machine met balkentafel. De CNC-boor- en freescenters, meestal in verticale, soms in horizontale uitvoering, dekken bij de meeste kastenbouwers ruim 90% van de benodigde bewerkingen af. Het speciale werk kunt u dan nog steeds met conventionele machines uitvoeren of kunt u uitbesteden aan een collega die wel de geschikte uitrusting heeft. 

Met dank aan DB&S, Haco, Rogiers en Viva Machines