naar top
Menu
Logo Print

NESTING: HAAL MEER UIT UW NESTINGMACHINE

WIE SPAART ER TIJD MEE UIT?

Haal meer uit uw nesting machineWie de sector van keuken- en kastenbouwers van dichtbij opvolgt, ziet dat nesting momenteel aan een onstuitbare opmars bezig is. Sommigen bestempelen dit als een hype, anderen als het logische gevolg van een wereld waarin men steeds moeilijker aan gekwalificeerd personeel raakt. Hoe het ook zij, net zoals iedere andere productietechniek is nesting geen wondermiddel op zich.

INVESTERINGSKOST BEPERKEN EN PLAATS UITSPAREN

Haal meer uit uw nesting machineDe meeste interieurbouwers die zich een nestingmachine aanschaffen, zullen dat in de eerste plaats doen om de investeringskost te beperken. Een standaardnestingmachine zal immers goedkoper uitvallen dan de combinatie opdeelzaag en CNC met balkentafel. Bovendien kan men zo ook heel wat plaats in het atelier uitsparen. En indien er sporadisch een complexere freesbewerking nodig is (bv. voor het afronden van een tafelblad), kan men deze via het plaatsen van modules en cups op de rastertafel nog steeds ad hoc uitvoeren. Voor het realiseren van boringen in de dikte van de plaat en het inlijmen van deuvels kan men dan weer een beroep doen op een aparte, speciaal daartoe bestemde automaat. In dit scenario fungeert een standalone nestingmachine dus als budgetoplossing voor een kleinere keuken- en kastenbouwer die zich volledig op maatwerk toespitst.

Om te bepalen of nesting interessant is voor uw bedrijf, moet u eerst en vooral een grondige analyse van uw productie durven maken

SPAART MEN ER OOK TIJD MEE UIT?

Maar, is nesting ook een goed alternatief voor gevestigde bedrijven met een grotere productie? Hier verschillen de diverse leveranciers op de markt van mening. Er zijn er die beweren dat een nestingmachine steeds sneller zal zijn. Anderen zweren dan weer bij de combinatie van een opdeelzaag met een CNC-machine die in doorloop of in pendelmodus kan opereren. En dan zijn er nog diegenen die, indien het budget ervoor aanwezig is, liefst zouden opteren voor een combinatie van de drie machines samen. Het juiste antwoord op deze kwestie hangt uiteraard nauw samen met de aard van de productie.

Corpusbouwers: Rechttoe rechtaan

Indien het werk pakweg voor meer dan 95% uit rechttoe rechtaan stukken bestaat, is men wellicht sneller af met een opdeelzaag in combinatie met bijvoorbeeld een verticale CNC-boor- en freesmachine in doorvoer. Voor speciale bewerkingen kan men eventueel nog een CNC met balkentafel installeren. Wie slechts één CNC-machine wil installeren, kiest dan misschien nog het best voor een balkentafel met een groter bereik in X, waardoor men in pendelmodus kan werken.

Haal meer uit uw nesting machineProductie met grote variatie

Aan het andere uiterste staan dan weer keuken- en kastenbouwers met een grote productievariatie. Om bijvoorbeeld een brede keuzewaaier op het vlak van de kleur en de vormgeving van fronten te kunnen aanbieden, is het gebruik van mdf als materiaal uiteraard zeer geschikt. Voor dergelijke bedrijven is een nestingmachine ideaal. Uit één grote basisplaat mdf kan men een zeer grote variatie aan fronten halen, en dit met een minimum aan gereedschapswissels en manipulatietijd.
Ook interieurbouwers die vaak geconfronteerd worden met organische of afgeronde vormen, kunnen efficiëntiewinsten boeken dankzij het gebruik van een nestingmachine.

Gemengde productie

Uiteraard zijn er daarnaast nog heel wat firma's die én corpussen bouwen én ook alle kastfronten en bekledingsmateriaal voor hun rekening nemen. Hier is het een stuk moeilijker om uit te maken welke productiemethode de beste is. Vandaar ook de verwoede discussies tussen leveranciers en interieurbouwers onderling.
Voor wie het budget heeft, is het evenwel niet moeilijk: beide oplossingen sluiten elkaar niet uit. Het is m.a.w. perfect mogelijk om de productie uit te splitsen in twee lijnen: aan de ene kant een nestingmachine en aan de andere kant een opdeelzaag in combinatie met een klassieke CNC-machine of een verticale CNC-gestuurde boor-en-freesstraat. Er bestaat daartoe trouwens ook optimalisatiesoftware die dynamisch kan beslissen welke stukken via welke lijn moeten passeren.
Bedrijven die hier het budget niet voor hebben, zullen uiteraard een keuze moeten maken tussen beide opties. Wat men ook kiest, het zal er vervolgens op aankomen om de gekozen oplossing zo efficiënt mogelijk te laten renderen. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde delen van de productie uit handen te geven en enkel nog te focussen op datgene wat men zelf optimaal kan produceren.

Met dank aan DB&S, DV Special Machines,Constant Philips, Haco Trading, Rogiers en Wood-You