naar top
Menu
Logo Print

Prowood 2018: Visie van Jeroen Doom (directeur Woodwize)

“Het nieuwe duaal leren betekent een win-win”

Jeroen Doom (directeur Woodwize) schetst een positieve toekomst voor de sector van de schrijnwerk en wijst op de mogelijke oplossingen voor de knelpuntberoepen in de sector.

Jeroen Doom

“De investeringen en de omzetcijfers in de hout- en meubelindustrie blijven op een hoog pijl. Het orderboekje van de gemiddelde schrijnwerker is dankzij de gunstige conjunctuur dan ook goed gevuld. Bovendien zijn zij ook niet blind voor efficiëntieverhogende oplossingen zoals Industrie 4.0. Deze oplossingen, die ook inspelen op het steeds toenemend tekort aan goed opgeleid personeel, zijn dan ook ruimschoots aanwezig op Prowood 2018. Een andere, belangrijker onderdeel van de oplossing voor dit kwalitatief en kwantitatief tekort naar technisch talent in onze sector ligt in het duaal leren waarbij schoolverlaters met enige kwalificatie succesvol de arbeidsmarkt op kunnen. Wij raden bedrijven daarnaast aan om bij sollicitaties te focussen op de talenten van potentiële medewerkers en in te zetten op opleidingen (via erkende organisaties of on-the-job) en het welzijn en de veiligheid van het personeel zodat zij optimaal kunnen functioneren als medewerkers van de toekomst. Op onze gezamenlijke onderwijsstand op Prowood 2018 lichten wij met plezier deze oplossingen verder toe.”