naar top
Menu
Logo Print

BIM VERENIGT BOUWPARTNERS OP DIGITAAL PLATFORM

WAT IS BIM?

3D-modellen zijn een belangrijke factor inhet BIM-verhaal. Zij laten toe om een projectmeteen te visualiseren en herbergen heel watcruciale informatie, zoals de vloeropbouw BIM staat voor Building Information Modeling en verwijst naar een geïntegreerd (ontwerp)proces waarin modellen rechtstreeks aan informatie gekoppeld worden, zodat projectinformatie op een eenduidige en vlotte manier verwerkt en gedeeld kan worden. Toch is BIM zelf geen eenduidig begrip en worden er door verschillende partijen verschillende interpretaties aan gegeven. Voor de ene is het vooral een tekensoftware of ontwerpmethodiek; voor de ander een communicatie- of samenwerkingsmodel. “Beide zijn nochtans cruciaal", stelt sr. BIM-manager bij D-Studio en gastdocent aan de KU Leuven, Stefan Boeykens. “Je kunt stellen dat BIM is ontstaan om de communicatie- en samenwerkingsproblemen in de bouwsector op te lossen. Zonder de technische ontwikkeling van bepaalde softwarepakketten zou het echter simpelweg niet mogelijk zijn. 3D-modellen zijn niet de kern van de zaak, maar ze zijn wel noodzakelijk om op een efficiënte wijze met elkaar te kunnen communiceren."


Building information modeling

De huidige 3D-modelleersoftware werkt volledig synchroon. Een aanpassing in het grondplan zal meteen in het volledige model worden doorgevoerd. Hierdoor worden dubbel werk en tekenfouten beperkt, al vraagt het ook een aanpassing in de teken- en ontwerpmethodiek Er zijn verschillende softwarepakketten op de markt waarmee men rechtstreeks in 3D kan modelleren. De functionaliteiten van dergelijke programma's zijn doorgaans gelijklopend en de keuze voor het ene dan wel het andere berust in veel gevallen op eerdere softwarekeuzes of een persoonlijke voorkeur, al bestaan er ook zeer gespecialiseerde pakketten gericht op bijvoorbeeld de stabiliteitsingenieur of de HVAC-installateur. Het modelleren in een dergelijke software gebeurt rechtstreeks in 3D: in plaats van te tekenen met lijnen en cirkels, wordt er getekend met muren, vloeren, profielen, leidingen enz. Uit het 3D-model kunnen vervolgens de verschillende plannen, snedes en aanzichten gegenereerd worden. In tegenstelling tot de traditionele CAD-systemen werken deze programma's synchroon. Wanneer een muur in het model verplaatst wordt, zal de positie automatisch ook in de plannen en snedes aangepast worden. Bovendien kunnen aan elk van de elementen, in verschillende detailniveaus, eigenschappen en parameters toegekend worden. Zo kan men bijvoorbeeld de volledige opbouw van een buitenmuur vastleggen én prioriteiten toekennen aan bepaalde materialen. Zo is het trouwens niet enkel overbodig om telkens de volledige opbouw en elke bouwknoop uit te tekenen, maar kunnen meteen ook de meetstaten en stuklijsten gegenereerd worden.


Building information management

Om het belang van uitwisseling, communicatie en beheer te onderstrepen, pleiten verschillende instanties voor een alternatieve invulling van de term BIM, namelijk als Building Information Management. Dankzij BIM kan men namelijk niet enkel hoeveelheden en meetstaten uit een model afleiden, maar kan men alle informatie en modellen van de verschillende partijen ook delen, bundelen en raadplegen. Dat gebeurt op een gedeelde server of in de 'cloud'.

Werken de verschillende partijen met dezelfde software, dan kunnen de modellen rechtstreeks met elkaar gedeeld worden; werken ze met verschillende softwarepakketten, dan worden de modellen eerst omgezet naar referentiebestanden in het ISO-gecertificeerde IFC-formaat (Industry Foundation Classes). Dankzij BCF (BIM Collaboration Format) kunnen problemen en pijnpunten in de modellen overigens op een eenduidige manier aangeduid en omschreven worden, zonder dat men de zware modellen opnieuw moet rondsturen. De uitwisseling van informatie gebeurt daardoor sneller en efficiënter, en de verschillende partners kunnen vroeger in het ontwerp- en bouwproces betrokken worden.

DRIE MISVERSTANDEN OVER BIM

“BIM is een tekenpakket"

Voor veel mensen staat BIM gelijk aan een tekenpakket dat 3D-modelleren mogelijk maakt. “Voor veel bedrijven is het 3D- modelleren inderdaad de instap," zegt BIM-consultant, Stefan Boeykens, “maar uiteindelijk zijn al die softwarepakketten slechts het gereedschap. De 3D-modellen laten je toe om informatie te genereren en om met verschillende partijen op een eenduidige manier over een project te spreken, maar zelf zijn ze niet het doel."

“BIM is enkel voor architecten"

Net omdat BIM regelmatig met een tekenpakket wordt gelijkgesteld, heerst het idee dat het vooral voor architecten is weggelegd. De echte meerwaarde van BIM toont zich echter pas wanneer de verschillende partijen in het bouwproces
architecten, studiebureaus, aannemers, installateurs, schrijnwerkers … ermee werken en het integraal gebruikt wordt als communicatie- en ontwerpmiddel.

“Iedereen werkt in hetzelfde model"

Tenzij bij heel kleine projecten, zijn er doorgaans meerdere modellen per project. Zo werken de verschillende partijen elk in een eigen disciplinemodel dat, indien nodig, nog verder opgesplitst kan worden. Door de modellen op vooraf bepaalde tijdstippen met elkaar te synchroniseren, wordt alles wel op elkaar afgestemd.