naar top
Menu
Logo Print

STARTEN MET BIM

BIM wordt niet enkel gebruikt voor nieuwbouwprojecten. Bij renovatieprojecten kan het interessant zijn om een 3D-model te maken van de bestaande toestand, waarin de architect vervolgens verder kan ontwerpen De aandacht voor BIM wordt steeds groter. Bedrijven actief in de bouwsector zijn zich daardoor steeds meer bewust van het bestaan van BIM, al blijkt de implementatie ervan vooral een werk van lange adem. Starten met BIM vraagt nu eenmaal een grote investering in software, kennis en tijd én een grote aanpassing in werkmethode en organisatie.


Little
BIM

Een eerste stap in de overstap naar BIM is doorgaans om te werken in een integraal model, en dat binnen het bedrijf zelf. Een architectenbureau kan bijvoorbeeld gemakkelijk een tekenstandaard opstellen en BIM gebruiken om intern over een project te communiceren. In dit geval spreekt men van 'Little BIM'. Studiebureaus, aannemers en uitvoerders vinden doorgaans echter minder snel de weg naar 'Little BIM', omdat zij plannen en modellen eerst van andere partijen moeten krijgen. Zijn de aangeleverde documenten geen BIM-modellen, dan is de stap groot om er alsnog BIM-modellen van te maken. Slechts een klein aantal grotere aannemersbedrijven en studiebureaus zetten vandaag (pro)actief in op BIM. Zij modelleren zelf de projecten en gebruiken het bijvoorbeeld voor het genereren van meetstaten en offertes.

Big BIM

BIM wordt niet enkel gebruikt voor nieuwbouwprojecten. Bij renovatieprojecten kan het interessant zijn om een 3D-model te maken van de bestaande toestand, waarin de architect vervolgens verder kan ontwerpen Onder 'Big BIM' wordt het volledige samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen verstaan. Aangezien BIM in België nog niet wijdverspreid is, ligt het aantal projecten dat op deze manier gerealiseerd wordt, nog laag. Om het gebruik van BIM aan te moedigen, wordt het vandaag wel steeds vaker als een voorwaarde opgenomen bij overheidsopdrachten. De bouwheer speelt alvast een belangrijke rol in het aansporen van een integrale BIM-aanpak.

Naar een Europese BIM-norm

Een belangrijke rem op de implementatie van BIM in België is het gebrek aan duidelijke tekenstandaarden en normen voor het coderen en structureren van modellen en gegevens. De meeste partijen gebruiken vandaag een individuele standaard, met eigen parameters en afspraken. Een efficiënte en eenduidige onderlinge afstemming komt daardoor in het gedrang.

Sinds kort is er echter een Europese BIM-normering (CEN/TC E442) in voorbereiding, met bijstand van onder andere een Belgische expertengroep onder coördinatie van NBN. Deze zal onder andere een aantal ISO-standaarden met betrekking tot het datamodel, de informatie-uitwisseling en de objecten overnemen. Deze normering belooft een beter kader te scheppen voor BIM en een bredere implementatie ervan in de hand te werken.