naar top
Menu
Logo Print

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN BIM

Indien de verschillende disciplinemodellen aan elkaar gekoppeld zijn, kun je via een dropdownmenu van het ene naar het andere model navigeren Door verschillende processen te automatiseren, de onderlinge communicatie te vergemakkelijken en fouten al in een virtueel stadium te detecteren, kan BIM voor alle spelers in het ontwerp- en bouwproces een belangrijke meerwaarde betekenen. Veel hangt echter af van de manier waarop BIM gebruikt wordt. “Er is een groot verschil tussen de software hebben en efficiënt aan BIM doen", waarschuwt Stefan Boeykens, sr. BIM-manager bij D-Studio en gastdocent aan de KU Leuven. Het synchrone karakter van het modelleren en het uitwisselen van het ontwerp en de gegevens in een vroeg stadium dwingen ontwerpers bijvoorbeeld om al meteen heel grondig te werken. Ook de volgende noties mogen niet uit het oog verloren worden:


Goede afspraken maken goede vrienden

Om het hele BIM-proces vlot te doen verlopen, is het van cruciaal belang om vanaf het eerste moment een aantal afspraken vast te leggen. Deze afspraken worden doorgaans vastgelegd in een aantal documenten. Het uitvoeringsplan, enerzijds, beschrijft voor welke aspecten en doeleinden BIM in een bepaald project gebruikt wordt en welke partners erbij betrokken zijn. De user manual, anderzijds, verzamelt alle afspraken en bepalingen met betrekking tot naamgeving, bestandstypes, IFC-configuratie, synchronisatiemomenten, Clash Detection, communicatie enz. Een vlot BIM-proces staat of valt met deze afspraken, al vergen zij natuurlijk ook veel administratie aan het begin van het proces.

Details zijn niet heilig

Een van de meest voorkomende fouten wanneer men start met BIM, is dat men meteen heel gedetailleerd begint te werken. Veel bedrijven vinden het nu eenmaal omslachtig om simpele volumestudies in 3D te modelleren en stappen daarom snel over naar de bouwtechnische invulling van het ontwerp. Daarnaast zijn ook de objecten en producten in de beschikbare objectbibliotheken
vaak ingevoerd door de fabrikant van het product zelf veelal te gedetailleerd. Daardoor worden modellen onnodig zwaar en complex, en gaat de flexibiliteit zienderogen achteruit. Ingrepen en aanpassingen in een complex model zijn noch gemakkelijk, noch goedkoop. Het is met andere woorden aangeraden om met een basismodel te starten, dat gaandeweg te verfijnen en het regelmatig aan Clash Detection en andere controles te onderwerpen.

Ga op zoek naar het juiste evenwicht

De grootste uitdaging bij een overstap naar BIM is niet zozeer de software onder de knie krijgen of de verschillende disciplinemodellen op elkaar afstemmen, maar een evenwicht vinden in de detaillering en de frequentie van synchronisatie en Clash Detection. Verschillende partijen werken zelden in real time aan eenzelfde model, maar delen hun modellen en gebruiken die als referentie. Daardoor is er altijd een zekere vertraging tussen de modellen. Het is dan ook zaak om de modellen regelmatig genoeg op elkaar af te stemmen, zonder de partijen met onnodig veel werk op te zadelen. Ook de overproductie van informatie is namelijk een verspilling die vermeden moet worden.

Reken niet op technologie alleen

Ten slotte moet men erop toezien dat het digitaliseren van informatie en het automatiseren van processen geen uitnodiging worden om al het werk aan computers over te laten. BIM hoeft niet de schets, het onderzoekend tekenen of de bouwtechnische principetekening van een bouwknoop te vervangen, is het de bedoeling dat gegevens uit bijvoorbeeld de Clash Detection argeloos worden overgenomen. Het is aan de betrokken partijen zelf om prioriteiten te stellen en resultaten te nuanceren of te analyseren. Daarnaast is het ook belangrijk om informatie in een open format op te slaan, zodat ze ook in een latere fase, wanneer een bepaalde software misschien verdwenen is, nog steeds beschikbaar blijft. De technologie is onlosmakelijk verbonden met BIM, maar het succes ervan blijft in grote mate afhankelijk van degenen die er gebruik van maken.