naar top
Menu
Logo Print

“De uitdaging bestaat erin om iedereen mee te krijgen"

Dieter Froyen, hoofd werkvoorbereiding bouw bij Kumpen, is bijzonder enthousiast over BIM. “Wij gebruiken BIM op twee manieren", zegt hij. “Voor ons eigen modelleerwerk maken we gebruik van Revit; voor het ontsluiten van informatie uit de modellen die we van ontwerpers krijgen, gebruiken we Simplebim en Solibri Model Checker. We bouwen dus wel degelijk onze eigen modellen op, ook als we van de bouwpartners enkel 2D-plannen aangeleverd krijgen. Daardoor kunnen we namelijk beter anticiperen op vragen, opmerkingen, tegenstrijdigheden enz. en kunnen we uiteindelijk tot een optimaal en foutloos uitvoeringsdossier komen. In een groot project vermijden we dankzij onze modellen doorgaans al honderden problemen, wat duidelijk aantoont dat BIM loont. Bovendien bewijst BIM zijn nut in uitvoering voor onder andere de aankoopdienst en de werkvoorbereiding, bijvoorbeeld door het automatisch bepalen van hoeveelheden, clashdetectie … Soms wordt een model pas opgesteld wanneer het project al in volle uitvoering is als het dossier complexer blijkt dan verwacht, bijvoorbeeld maar zelfs dan zien we dat het een aanwinst is."

BIM is volgens Froyen met andere woorden dé tool voor een goede werkvoorbereiding. Door heel wat werk te automatiseren, levert het tijdwinst op en wordt de foutenlast gereduceerd.
Toch ligt het grootste voordeel volgens Froyen elders. “We worden geconfronteerd met steeds meer en steeds strengere regelgeving. Daardoor worden ontwerpen niet alleen complexer, maar groeit ook het aantal deelnemers aan een bouwproject, zowel aan de ontwerp- als aan de uitvoeringskant. Dat leidt over het algemeen dan weer tot slechte communicatie en chaos. BIM ondervangt beide problemen." Tenminste, zo verduidelijkt Froyen, als iedereen in het verhaal meestapt en weet waar hij aan toe is. “BIM gaat voor 10% over software en voor 90% over mensen. We moeten ons niet blindstaren op technische problemen, maar resoluut kiezen voor de BIM-methode. Enkel door rigoureus in- en output via een model te voorzien, blijft dat model de enige bron van waarheid. Stappen enkele bouwpartners daarvan af, dan wordt de goede BIM-werking uitgehold. Wij zorgen er daarom voor dat er bij aanvang van een project goede afspraken worden gemaakt en dat architecten en studiebureaus goed weten hoe hun modellen in de uitvoeringsfase gebruikt zullen worden. We zouden trouwens graag ook met onze onderaannemers en leveranciers een BIM-samenwerking aangaan, al merken we dat de mogelijkheden daarvoor momenteel nog beperkt zijn.