naar top
Menu
Logo Print
23/04/2018 - SARIE ROOMS

BOUWMATERIEEL: HUREN OF KOPEN? THAT'S THE QUESTION

ALLE VOOR- EN NADELEN VAN HET HUREN VAN BOUWMATERIEEL OP EEN RIJTJE

Sinds de crisis is er een heuse trend te merken in de huur van bouwmaterieel. Dat is geen wonder, aangezien heel wat bedrijven daardoor een gebrek aan liquide middelen voorhanden hadden. Er werd al snel gemerkt dat er heel wat voordelen verbonden zaten aan het huren van bouwmaterieel. Zo kan een aannemer flexibeler, efficiënter en voordeliger te werk gaan. Het aanschaffen van eigen machines is niet enkel duur, maar zorgt voor onzekere situaties. Het kan namelijk voorkomen dat er in bepaalde omstandigheden niet met die bepaalde machines gewerkt kan worden. Slecht voor het rendement dus. Gelukkig kan er dus ook gehuurd worden, en betaal je enkel voor de tijd waar het bouwmaterieel nodig is.

machinehuur
Huren garandeert dat de aannemer kan beschikken over een bepaalde machine wanneer hij deze nodig heeft en terug kan inleveren bij het verhuurbedrijf wanneer de werken voltooid zijn

ALLEEN MAAR VOORDELEN

Huren van bouwmaterieel brengt niets anders dan voordelen met zich mee. Je hoeft geen grote investeringen te doen en hebt dus geen groot kapitaal nodig. Zeker als starter is dit een ideale gelegenheid. Er is geen opslagplaats nodig en transportmiddelen om de goederen ter plaatse te brengen zijn overbodig. Ook keuringen, onderhoud of herstellingen worden door het verhuurbedrijf geregeld. Efficiëntie is ook heel belangrijk, omdat er steeds voor een specifieke machine gekozen kan worden voor elke situatie.

Huren garandeert dat de aannemer kan beschikken over een bepaalde machine wanneer hij deze nodig heeft en terug kan inleveren bij het verhuurbedrijf wanneer de werken voltooid zijn. Wanneer hij een machine aankoopt, moet deze in meerdere situaties inzetbaar zijn, een zware machine dus. Voor kleinere, minder zware werkzaamheden zal dus een veel te kostbare machine worden ingezet, wat zich uit in nog hogere kosten. Denk maar aan brandstof, onderhoud en afschrijving. Toch kan dit laatste worden getemporiseerd door de machine goed te onderhouden.

Duurzaam

De meeste verhuurbedrijven gaan mee in de ecologische noden van deze tijd. Zo breiden de bedrijven hun vloot regelmatig uit of vervangen ze oudere machines door vernieuwde en meer ecologische versies. Op die manier zijn gehuurde machines jonger en meer milieubewust, denk maar aan bijvoorbeeld motoren die een lagere emissie hebben. Huurders kunnen er dus steeds op rekenen dat de modernste technieken verwerkt zitten in de machines. Het is bijna onmogelijk voor aannemers om machines ieder jaar te vervangen door nieuwere versies. Bovendien zijn alle machines van verhuurbedrijven geïnspecteerd en gecertificeerd.

Onmiddellijke indienstname

Het grote struikelblok is de stelling: 'gekocht materieel is altijd beschikbaar, gehuurd materieel niet.' Dat klopt niet meer. De meeste bedrijven werken volgens het principe 'vandaag besteld, morgen in huis'. Wanneer een aannemer een verhuurpunt van materieel en gereedschappen contacteert, is het product direct of uiterlijk de volgende dag beschikbaar en geleverd.

VERZEKERING

Ongeveer 35% van de gebruikte machines in België, zijn gehuurd. De meeste bedrijven die voor een huurcontract gaan, sluiten ook een verzekering af. Deze zorgt ervoor dat bij machinebreuk tijdens de huurperiode, evenals beschadiging van het huurmaterieel tijdens het laden en lossen, de schade gedekt is. Toch kan de verzekering beperkt zijn, door bijvoorbeeld diefstal of opzettelijk aangerichte schade. Diefstal wordt bijna nooit opgenomen in een verzekering, omdat verzekeringsmaatschappijen hier heel streng mee omgaan. Er is geen enkele manier waarop dat gecontroleerd kan worden, dus leggen de maatschappijen strenge eisen op. Zo moet er al bewezen kunnen worden dat het toestel achter slot en grendel stond en voldoende afgeschermd was. Zelfs dan is er nog onzekerheid over een kostendekking. Ook schade die voortvloeit uit het niet naleven van wettelijke verplichtingen en richtlijnen wordt niet gedekt.

DEKKEN TEGEN SCHADE

Stellinghuur

Er kan schade ontstaan buiten uw schuld om. Het is mogelijk om u daartegen in te dekken bij een aantal verhuurbedrijven. De dekking betreft hier materiële schade aan gehuurde objecten, die worden veroorzaakt door overmacht. Denk maar aan brand, diefstal, blikseminslag, vandalisme en nog veel meer. De huurder blijft aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik. Daarnaast worden ook kosten die gemaakt worden in verband met een onterechte storingsmelding niet gedekt.

Huren garandeert dat de aannemer kan beschikken over een bepaalde machine wanneer hij deze nodig heeft en terug kan inleveren bij het verhuurbedrijf wanneer de werken voltooid zijn

Er kan steeds voor een specifieke machine gekozen worden voor elke situatie, wat de efficiëntie van het werk verhoogt

Er kunnen verschillende machines worden gehuurd
Er kan steeds voor een specifieke machine gekozen worden voor elke situatie, wat de efficiëntie van het werk verhoogt

KEUZE HUREN OF KOPEN

De keuze tussen huren of kopen hangt af van een aantal aspecten, zoals de haalbare bezettingsgraad van machines en mogelijkheden tot instandhouding van het materieel binnen de organisatie. Zo is het goedkoper om een product te huren wanneer je deze enkel incidenteel nodig hebt, zoals op piekdagen.

Wanneer je een product dagelijks nodig hebt, is het uiteraard aangewezen om deze zelf aan te kopen, mits voldoende kapitaal. Dat levert niet enkel eigendom op (stille reserve), maar geeft ook een gevoel van bezit. Wanneer een organisatie niet de beschikbare middelen heeft om een toestel aan te kopen, kan hij wel zijn kredietlijnen inschakelen ter ondersteuning van de financiering. Niet elk bedrijf heeft dat voorrecht en kan beter aan de kant gehouden worden voor de corebusiness.

Ook de indeling van de organisatie is een belangrijke factor. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om extra personeel in dienst te nemen om alles te beheren. Het omslagpunt is dus afhankelijk van het businessprofiel van de onderneming. Daarbovenop kan er ook een verschil zitten tussen regionale of nationale werking. Het landelijk meeslepen van machines op korte termijn kan kostbaarder zijn dan regionaal werken met gehuurd materieel. Verhuurbedrijven zorgen in de meeste gevallen namelijk voor het transport, waardoor de huurder zich geen zorgen moet maken over opslag en vervoer.

Huren op lange termijn

Nog interessanter is om te gaan huren op lange termijn. De kostprijs kan hier aanzienlijk dalen, omdat er een lagere handelingskost is voor het bedrijf. Het is dus niet altijd zo dat het beter is om een machine aan te schaffen wanneer je die voor een langer periode nodig hebt. Een machine kan bijvoorbeeld slechts tienmaal nodig zijn op een jaar tijd. Hoe langer de huur, hoe voordeliger de prijs is. Wanneer we over huren op lange termijn spreken, gaat het over een huurperiode van een, twee of zelfs drie jaar. In het algemeen wordt er vanaf een jaar gesproken van langetermijnhuur. Korter huren wordt meestal bestempeld als middellange verhuur. Huren voor een periode van maximum drie maanden is huren op korte termijn.

Leasing of renting?

Er bestaan twee soorten leasing: financiële en operationele leasing. De eerste is niet echt van toepassing op verhuur van bouwmaterieel. Hierbij wordt er voor een bepaalde periode een bedrag afbetaald, waarbij op het einde gekozen kan worden om het product voor de restwaarde af te kopen. Wordt hier niet voor gekozen, dan blijft het product gewoon van de leasingmaatschappij. Daarnaast heb je nog de operationele leasing. Hierbij krijg je ook de kans om het product op het einde van de rit te kopen, maar dat kan pas na een afgesproken periode. Het onderhoud en de service is tijdens de duur van het contract inbegrepen. Bij leasing is het dus de bedoeling om eigenaar te worden, maar het is duurder dan een lening bij de bank aangaan, omdat alle risico's bij de leasingmaatschappij blijven. Wanneer er gekozen wordt voor gewone huur, is dat niet met de bedoeling om eigenaar te worden van het product. Dat is voor een bepaalde periode, waarna de machine teruggaat naar het verhuurbedrijf.

Outsourcing

Het is geen geheim dat aannemers graag een gevoel van bezit hebben en hun toestellen in hun eigen opslagplaatsen willen zien staan. Ze zweren bij eigen materieel. Het tegenovergestelde gebeurt in Engeland, waar maar liefst 80% van al het materieel gehuurd wordt. Toch rukt het aantal aannemers die gaan outsourcen hier in België gestaag op. Hierbij worden alle verantwoordelijkheden van elke machine waar de aannemer over beschikt, overgelaten aan verhuurbedrijven. Op die manier wordt er bespaard op de hele kostenstructuur die de aankoop van een machine met zich meebrengt. Het is afhankelijk van de omstandigheden en strategie van de huurder of ze deze manier willen toepassen op het bedrijf.

mini-graafmachine

NADELEN WEGEN NIET OP

Zoals bij alles zijn er ook nadelen verbonden aan het huren van materieel, al wegen ze niet op tegen alle voordelen. Bij iedere huur, moeten verzekeringen zelf geregeld worden, of moet er een aanvullend contract worden afgesloten bij de verhuurder. Achteraf zijn de schoonmaak- en reparatiekosten voor eigen rekening. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan de verhuurder de apparatuur laten schoonmaken op kosten van de aannemer. Dat zijn kosten die snel kunnen oplopen wanneer er bijvoorbeeld verf of mortelresten op de machines achterblijven. Diefstal wordt niet gedekt, al kan dat wel worden afgekocht bij de verhuurder. Daarvoor bestaat een aansprakelijkheidsverzekering. De keuze tussen huren of kopen hangt af van de tijdsduur waar het product nodig is.

NIET ZOMAAR VERHUREN

Een wetgevend kader dat strikte bepalingen oplegt voor verhuurbedrijven, is er niet. Toch legt elk verhuurbedrijf algemene voorwaarden op, zodat er op het einde van een huurovereenkomst duidelijkheid is over de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder.