naar top
Menu
Logo Print

Radiaalzagen

RADIAALZAGEN KOPPELEN HOGE PRECISIE AAN FLEXIBEL GEBRUIKSGEMAK

Onmisbaar bij dakgebinten, hout(skelet)bouw en industriële houtconstructies

Een radiaalzaag is dé machine bij uitstek voor schrijnwerkerijen die zich toespitsen op de productie van dakgebinten, hout(skelet)bouw en industriële houtconstructies. De machine koppelt een betaalbare instapkost aan de mogelijkheid om vrij complexe stukken snel en precies vorm te geven. Tijdens het laatste decennium zijn er bovendien heel wat verbeteringen aangebracht op het vlak van veiligheid en gebruiksgemak. Het neusje van de zalm hierbij is een type dat volledig computergestuurd werkt en zijn productiedata rechtstreeks uit een CAD/CAM-programma of uit de optimalisatiesoftware kan importeren.

RadiaalzagenPREFABRICATIE VOORKOMT TIJDVERLIES OP DE WERF

De radiaalzaag vormt een onmisbare machine voor iedereen die bezig is met de productie van dakgebinten, hout(skelet)bouw en andere industriële houtconstructies. Om rendabel te blijven in deze sectoren, is het immers noodzakelijk om alle constructie-elementen zo veel mogelijk voor te bereiden in het atelier. Op die manier kunt u alle stukken montageklaar naar de werf transporteren, waar u het geheel vlot in elkaar kunt zetten. Een belangrijke troef, want wie ter plaatse nog moet beginnen op te meten en stukken op maat moet brengen middels draagbaar elektrisch gereedschap, boet heel wat in aan efficiëntie en kwaliteit.

Precisie gekoppeld aan betaalbaarheid

In tegenstelling tot de (industriële) afkortzaag focust de radiaalzaag niet op snelheid en volume, maar wel op een nauwkeurige instelling, een groot werkbereik, meer mogelijkheden en een hoger afwerkingsniveau. De machine is bovendien relatief prijsgunstig, waardoor ze ook haalbaar wordt voor bedrijven met een kleiner omzetvolume. Dit in tegenstelling tot de high-end CNC-gestuurde balkbewerkingscenters, die enkel terug te vinden zijn in de grotere, sterk productiegerichte ateliers.
Radiaalzagen

VERMOGEN EN WERKBEREIK

Wie op zoek is naar een geschikte radiaalzaag, kijkt uiteraard eerst naar het vermogen en het werkbereik. Wat zijn de grootste secties die ik moet verzagen? Gaat het enkel om zacht naaldhout of verzaag ik ook tropisch hardhout? Wil ik er ook staal-, aluminium of composietprofielen mee kunnen bewerken? Verzaag ik enkel korte stukken of heb ik nood aan een verlengde in- en/of uitvoertafel? Enzovoort.

GEBRUIKSGEMAK

Belangrijk is verder ook het gebruiksgemak van de machine. Hoe vlot en hoe nauwkeurig kan ik de zaag instellen? Wanneer u bijvoorbeeld een zware balk tot in de helft moet inzagen onder een dubbel verstek, dan zal dat met een basismodel van radiaalzaag geen lachertje zijn. Wie regelmatig dergelijke complexe bewerkingen dient uit te voeren, zal het best rekening houden met de volgende aandachtspunten.

Vast nulpunt bij zagen in het verstek

RadiaalzagenEen radiaalzaag, waarbij het nulpunt (intersectie x-, y- en z-as) steeds onveranderd blijft, staat garant voor een zorgeloze instelling. Of de zaagunit nu geroteerd of geïnclineerd staat, of een combinatie van beide (dubbel verstek), het nulpunt blijft steeds gelijk en u moet geen compenserende correcties doorvoeren voor de hoogte-instelling van de zaag of voor de positionering van de aanslag op de lengteas.

Snelle en nauwkeurige instelling van het verstek

De meeste verstekken liggen vast op pakweg 15°, 45° of 60° (rotatie van de zaag) en 90°, 15°, 22,5°, 30° of 45° (inclinatie van de zaag). Vandaar dat er op heel wat modellen snel gewisseld kan worden tussen deze 'vaste ankerpunten'. Dit kan manueel gebeuren middels stiften of zelfs pneumatisch via een eenvoudige druk op de knop. Uiteraard neemt dit niet weg dat u ook de rotatie of inclinatie manueel kunt fijnstellen op een heel specifieke positie.

NC-gestuurde radiaalzaag

Het neusje van de zalm op het vlak van gebruikscomfort is echter de NC-gestuurde radiaalzaag. Via een elektronisch bedieningspaneel kan men alles op voorhand instellen, gaande van de aanslag op de via de tandlat gestuurde x-as tot de rotatie en de inclinatie van de zaaggroep. Alle instellingen kunt u bovendien opslaan om later te kunnen herhalen. Verder is het bij dit type machine ook mogelijk om de benodigde bewerkingsparameters te importeren vanuit een teken- of optimalisatieprogramma. Tot slot worden ook de opstart en de koers van het zaagblad automatisch gestuurd, dit terwijl het werkstuk netjes geklemd wordt. Zo is er voor de bediener minder denk- en meetwerk, wat uiteraard de productiviteit ten goede komt.

VEILIGHEID

Basisuitrusting

RadiaalzagenDe motor kunt u enkel opstarten indien de driefasige hoofdschakelaar op het frame van de machine ingeschakeld is. Samen met de volgens de CE-norm verplichte remmotor (noodstop) en de beschermkap rond het zaagblad is dit al een eerste vorm van veiligheid. Vrijwel alle types radiaalzagen zijn daarenboven uitgerust met een tweedelige, wegklapbare zaagveiligheid. Op het moment dat de zaag invalt op het werkstuk, schuiven beide delen omhoog middels een glijlager. Bij bepaalde modellen kan deze tweedelige veiligheid zich ook pneumatisch openen en weer sluiten.

Terugkeerveer

Bij een manueel te bedienen machine zorgt een terugkeerveer ervoor dat de zaaggroep bij het loslaten automatisch terugkeert naar haar parkeerstand. Meteen sluit zich dan ook de tweedelige zaagveiligheid rond het zaagblad.

Extra veiligheidsgrendel

Bij sommige manueel te bedienen machines dient de bediener eerst een veiligheid te ontgrendelen, alvorens hij de machine kan opstarten. Deze veiligheidsgrendel wordt automatisch opnieuw gewapend op het moment dat de zaaggroep terugkeert naar haar parkeerstand.

KUNT U MET EEN RADIAALZAAG OOK SCHULPEN?

RadiaalzagenMet de meeste types radiaalzagen is het zonder meer mogelijk om te schulpen. Het volstaat om de zaaggroep vast te zetten op de gewenste positie langs de y-as en deze vervolgens 90° te roteren. Zo komt de zaaggroep evenwijdig te staan met de lengteas. Een voorwaarde is evenwel dat de zaaggroep voorzien is van een beschermbeugel die ingesteld kan worden tot juist boven het werkstuk. De beugel is voorzien van een antiterugslagsysteem, dat ervoor zorgt dat het zaagblad het stuk niet kan wegslingeren. Uiteraard valt ook het gebruik van duwhout hier sterk aan te raden. Let wel: schulpen met de radiaalzaag is eerder een uitzonderlijke bewerking. Meestal gebruikt men hiertoe een langszaag of een formaatzaag.